Forældrekøb – parcelhusreglen – beskatning ved barnets salg kort tid efter erhvervelse fra forældre – SKM2017.91.BR ©

En byret fandt ved en dom af 24/10 2016, at en lejlighed, som et barn havde beboet i sin studietid og siden erhvervede fra sin moder for herefter at videresælge lejligheden til tredjemand 2½ uge efter erhvervelsen af lejligheden fra moderen, ikke havde tjent til bolig for barnet efter erhvervelsen. Barnet var følgelig skattepligtig af avancen ved afståelse af lejligheden

Vis hele artiklen