Forældelse og genoptagelse af skattekrav – unddragne skatter i anledning af strafbart forhold – Højesterets dom af 11/1 2018, sag 173/20

Højesteret fandt ved en dom af 11/1 2018, at SKAT efter skatteforvaltningslovens § 34 b, 2. pkt. kan varsle en forhøjelse og foretage en ændring af en skatteansættelse inden udløbet af fristen på 1 år fra den endelige dom i straffesagen, selv om dette varsel afsendes efter udløbet af ansættelsesfristerne i § 26 og § 27, men inden udløbet af den almindelige formueretlige forældelsesfrist for skattekravet.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler