Familielån – lånebeløb anset som én samlet gave ydet på tidspunktet for udlånet – Landsskatterettens kendelse af 23/2 2017, jr. nr. 15-1996140 ©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 23/2 2017, at et lån fra en mor til en søn, ydet i forbindelse med sønnens køb af moderens ejendom, på vilkår at lånet hvert år skulle afdrages med det beløb, som en enlig forældre skattefrit måtte forære sit barn, i sin helhed skulle anses som en afgiftspligtig gave ydet i udlånsåret

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler