Lån eller gave i familieforhold ©

De skattemæssige konsekvenser ved udlån i familieforhold, typisk lån fra forældre til børn, har stor praktisk betydning. Retsstillingen er ikke ganske afklaret, og der er grund til at udvise forsigtighed.

Se uddybende i den nedenfor anførte artikel af 9. maj 2017: Familielån – lånebeløb anset som én samlet gave ydet på tidspunktet for udlånet – Landsskatterettens kendelse af 23/2 2017, jr. nr. 15-1996140 ©

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler