Erhvervsdrivendes opgørelse af privat andele af elforbrug©

Landsskatteretten traf den 4, maj 2023 afgørelse i en sag om skønsmæssig fastsættelse af en erhvervsdrivendes privat andel af elforbrug.

Skattestyrelsen havde fastsat privat andel efter styrelsens vejledende mindstesatser. Ved afgørelsen fik den erhvervsdrivende medhold i, at der skulle fastsættes en mindre privat andel.

Skattestyrelsen har i forlængelse af afgørelsen udarbejdet udkast til nye retningslinjer vedrørende ejendomme med energimærker, ligesom der vil kunne blive tale om genoptagelse af ældre sager om privat andel af el i disse tilfælde.

Vis hele artiklen