Ejendomsavancebeskatningslovens § 8 – parcelhusreglen – salg og udstykning af tofamilieshus til beboerne – transparent andelsselskab og sameje – SKM2015.192.SR.

Skatterådet oplyste ved et bindende svar af 24/2 2015, at et andelsselskab, der var stiftet i 1983 med det formål at erhverve og eje et tofamilieshus samt stille dette til rådighed for andelshaverne til beboelse, måtte anses som transparent i skattemæssig henseende, og at andelshaverne følgelig måtte anses at eje ejendommen i sameje. Skatterådet fandt på denne baggrund, at andelshaverne (ejerne), der ansås for omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 for så vidt angik tofamilieshuset, kunne opdele ejendommen i to ejerlejligheder, således at andelshaverne (ejerne) opnåede ejerskab til en bestemt lejlighed i ejendommen.

Vis hele artiklen