Ejendomsavance – pristalsregulering af anskaffelsessum, jf. ejendomsavancebeskatningslovens § 5 A – ejendomme omfattet af vurderingslovens § 33, stk. 1 og 7 – minkfarm – administrativ praksis – SKM2012.359.HR ©

Højesteret fandt ved en dom af 31/5 2012, jf. SKM2012.359.HR, at drift af en minkfarm ikke kunne anses for omfattet af begrebet landbrug i vurderingslovens forstand, og der var følgelig ikke grundlag for pristalsregulering af anskaffelsessummen. Ejendommen kunne heller ikke anses for delvist benyttet til landbrug i vurderingslovens forstand.

Vis hele artiklen