Beskatning efter direktørreglen, jf. ligningslovens § 16 – rådighed over lystbåd – omgørelse og betalingskorrektion – SKM2012.457.ØLR ©

Østre Landsret afviste ved en dom af 27/6 2012, at en hovedanpartshaver kunne opnå tilladelse til omgørelse efter skatteforvaltningslovens § 29 vedrørende overdragelse af en lystbåd mellem to søsterselskaber med henblik på at undgå beskatning af hovedanpartshaveren af rådighed over lystbåd efter direktørreglen. Østre Landsret afviste ligeledes, at der kunne ske betalingskorrektion efter ligningslovens § 2, stk. 5 vedrørende beskatning af værdi af rådighed over lystbåd. Med dommen er introduceret en ny retsstilling på området for betalingskorrektion.

Relaterede vidensartikler