Beskatning af udbetalinger fra covid-19-hjælpepakker m.v.©

Ved et lovforslag fremsat 6. oktober 2021 har skatteministeren foreslået særlige regler om tidspunktet for beskatning af visse beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke. Lovforslaget omfatter endvidere forskudsvist udbetalte erstatninger og kompensationer til minkavlere.

Vis hele artiklen