Beskatning af godtgørelser ved fratræden©

Lovgivningen omfatter en række regler om beskyttelse ved opsigelse, her-under beskyttelse mod forskellige former for usaglig opsigelse. Reglerne er bl.a. sanktioneret gennem lønmodtagerens krav på væsentlige godtgørelser ved arbejdsgiverens overtrædelse af reglerne. For lønmodtageren har beskatningen af en sådan godtgørelse selvsagt væsentlig betydning.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler