Lønmodtagerudgifter til efteruddannelse ©

Lønmodtagere kan i princippet fradrage udgifter, som lønmodtageren har afholdt i forbindelse med jobbet. Men i praksis er det meget svært at opnå fradragsret – og meget sværere end for selvstændige, selv om der gælder samme regler. En ny afgørelse fra Landsskatteretten synes at lempe lidt på reglerne. Afgørelsen vil formentlig have interesse for mange offentligt ansatte med de nuværende nedskæringer på de offentlige budgetter.

Vis hele artiklen