Beskatning af godtgørelser efter lov om ansættelsesbeviser

I sidste weekend, blev omtalt spørgsmålet om beskatning af fratrædelsesgodtgørelser, herunder godtgørelser ved fratræden efter funktionærloven, ligebehandlingsloven, forskelsbehandlingsloven og lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet.

Udgangspunktet for beskatning af godtgørelser, som en lønmodtager modtager i tilknytning til fratrædelse af stilling, er nærmere, at godtgørelsen skal beskattes som personlig indkomst, men dog således, at de første 8.000 kr. af godtgørelsen er skattefri. jf. nedenfor.

I denne artikel behandles godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, som lønmodtageren kan kræve, hvis arbejdsgiveren ikke har overholdt sin oplysningspligt.

Vis hele artiklen