Beskatning af fri bil – kontrolleret transaktion ©

Beskatning af fri bil afføder fortsat mange skattesager. Med en dom af 5. december 2013 fra Vestre Landsret, der netop er blevet stadfæstet af Højesteret, er skattevæsenets rammer for at iværksætte beskatning af fri bil blevet udvidet markant. SKAT kan således nu tage en skatteansættelse op til revision og beskatte en hovedaktionær af fri bil i op til 6 år tilbage i tid, hvis selskabet har stillet en bil til rådighed for hovedaktionæren, som han kan benytte til private formål.

Vis hele artiklen