Arbejdsgiverens ikke afregnede A-skatter©

Arbejdsgivere fik med kildeskatteloven pligt til at indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag ved udbetaling af løn. Samtidig skal arbejdsgiveren afregne den indeholdte A-skat og arbejdsmarkedsbidraget til skattemyndighederne.

Der kan være mange årsager til, at arbejdsgiverne ikke får afregnet A-skat mv. I så fald hæfter arbejdsgiveren for den skat, som påhviler lønmodtageren.

Vis hele artiklen