Ansvar for manglende afregnede indeholdte A-skatter©

Når en virksomhed løber ud i økonomiske vanskeligheder, og banken lukker ned for kreditten, ender det ikke sjældent ud med, at kreditorerne lider tab. Én af kreditorerne kan være skatteforvaltningen.

Skatteforvaltningens krav har i sagens natur i sådanne situationer ikke grundlag i manglende skattebetalinger af virksomhedens driftsresultat, da der her har været tale om underskud. Kravet vil ofte hidrøre fra virksomhedens manglende afregnede A-skatter, som arbejdsgiveren har indeholdt på vegne af skatteforvaltningen.

I visse tilfælde kan hovedaktionæren og dennes nærtstående komme til at betale en del af regningen, da Skat har særlige gunstige muligheder for at inddrive kravet.

Vis hele artiklen