Andelsboligforening – overskydende ejendomsskat – nedsættelse af boligafgift – SKM2017.90.SR ©

Skatterådet anerkendte ved et bindende svar af 24/1 2017, ref. i SKM2017.90.SR, at en andelsboligforenings nedsættelse af boligafgiften efter modtagelse af overskydende ejendomsskat ikke skulle anses som en skattepligtig udlodning for andelshaverne, da nedsættelsen afspejlede foreningens omkostningsniveau på længere sigt.

Vis hele artiklen