Afskrivning på nyt IT-system – driftsmiddel eller immaterielt aktiv – opgørelse af anskaffelsessummen – udgifter knyttet til anskaffelsen – Landsskatterettens kendelse af 8/8 2017, jr. nr. 14-4919109.©

Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 8/8 2017, at et nyt IT-system måtte anses som et driftsmiddel i afskrivningslovens forstand, jf. afskrivningslovens § 2, stk. 2, samt at udgifter til implementering, transport m.v. kunne henføres til anskaffelsessummen.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler