Opgørelse af afskrivningsgrundlaget for investorer i ejendomsanpartsprojekter – brugte anparter – praksisændring – SKM2009.261.SKAT ©

SKAT har med et styresignal af 14/4 2009 ændret praksis for investorers opgørelse af afskrivningsgrundlaget for ”brugte anparter”, således at investorer ved køb af ”brugte anparter” skal opgøre anskaffelsessummen for de brugte anparter efter samme principper som for den første investors erhvervelse af anparter.

Se også under: Anpartsprojekter

Vis hele artiklen