Afgørelsesbegrebet – banks udlevering af oplysninger om kunde til SKAT – SKM2013.458.LSR og tillige tidligere SKM2012.335.LSR, omtalt i JUS 2012/25. ©

Ved en kendelse ref. i SKM2013.458.LSR fandt Landsskatteretten, at en anmodning fra SKAT til en bank om at fremsende udskrifter fra en konto tilhørende en udlandsdansker bosat i Australien samt oplysninger om, hvilke personer der havde fuldmagt til kontoen, ikke var en forvaltningsretlig afgørelse. Det samme gjaldt for en senere rykkerskrivelse fra SKAT. Skatteyderens klage til Landsskatteretten vedrørende anmodningen blev herefter afvist. Afgørelsen efterlader en afgrund af retsusikkerhed.

Vis hele artiklen