Uanmeldt kontrolbesøg – klageadgang til Landsskatteretten – afgørelsesbegrebet – beslutninger om uanmeldt kontrolbesøg ikke en afgørelse – SKM2014.785.LSR ©

Ved Landsskatterettens kendelse ref. i SKM2014.785.LSR afviste Landsskatteretten en klage over beslutninger truffet af SKAT, dels om foretagelse af et kontrolbesøg og dels om, at dette kontrolbesøg skulle ske uanmeldt, da beslutningerne ikke fandtes at kunne anses som afgørelser i skatteforvaltningslovens forstand.

Vis hele artiklen