Ændring af en administrativ praksis – praksis om kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen – SKM2015.262.HR ©

Højesteret tiltrådte ved en dom af 14/4 2015, ref. i SKM2015.262.HR, at skattemyndighedernes ændring af praksis om den skattemæssige kvalifikation af sygedagpenge i forhold til virksomhedsskatteordningen kunne foretages administrativt, og videre, at den ændrede praksis var tilstrækkeligt klart beskrevet af skattemyndighederne.

Vis hele artiklen