Working interests – udbytteret eller anpart i virksomhed – adminstrativ praksis – praksisændring – SKM2012.17.VLR, jf. tidligere TfS 2010, 398 LSR ©

Vestre Landsret fandt ved en dom af 8/12 2011, at konkrete working interests ikke kunne anses som udbyttekontrakter omfattet af afskrivningslovens § 40, stk. 2, men måtte anses som en andel af en erhvervsvirksomhed med olieudvinding. Indkomst fra denne virksomhed var omfattet af personskattelovens § 4, stk. 1, nr. 10. Efter landsrettens opfattelse var der ikke med denne skatteretlige kvalifikation af de pågældende working interests tale om en skærpelse af praksis på området.

Vis hele artiklen