Vurdering af stuehuse på herregårde mv. – ”gods-regel” – administrativ praksis – SKM2008.909BR ©

I en dom fra Retten i Retten i Nykøbing Falster af 28/10 2008 fandt retten, at der ikke af vurderingsloven kan udledes en særlig (lempelig) regel, en ”godsregel”, for vurdering af liebhaverejendomme og landbrugets stuehuse.

Retten fandt heller ikke, at der i var dokumenteret en sådan administrativ praksis for vurdering af givne ejendomme efter en ”gods-regel.

Sådanne ejendomme skal, i overensstemmelse med forarbejderne til vurderingsloven, værdiansættes ”ud fra et mere direkte skøn, således at ejendomsværdien står i et passende forhold til sammenlignelige ejendomme”.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler