Vetoret i aktionæroverenskomster (ejeraftaler) – mindretalsbeskyttelse af aktionærer ©

Et salg af aktier i Dong Energy til en udenlandsk investeringsbank har givet anledning til nogen omtale i medierne, da denne bank – trods status som mindretalsaktionær – efter de påtænkte vedtægter for selskabet eller i den påtænkte ejeraftale (aktionæroverenskomst) vil få vetoret vedrørende en række beslutninger.

Vis hele artiklen