Subjektiv skattepligt – KSL § 7, Beskatning af tilflyttere – nyt styresignal ©

Spørgsmålet om indtræden af skattepligt ved tilflytning til Danmark eller ved den blotte erhvervelse af bopæl her i landet har fyldt meget i medierne i de sidste par år, bl.a. i forbindelse med sagerne vedrørende Stephen Kinnock og Camilla Vest (fotomodel-sagen).

Sidstnævnte ifaldt i første omgang fængselsstraf, men efterfølgende, og formentlig på baggrund af Kinnock-sagen blev hun frifundet.

Der her sidenhen været rejst spørgsmål om, hvorvidt der i forbindelse med Kinnock-sagen var sket en ændring af praksis, herunder om dette havde en afsmittende virkning på Camilla Vest-sagen.

Vis hele artiklen

Relaterede vidensartikler