Skatteproces – partsbegrebet ved klage til Landsskatteretten – partsstatus som bestyrelsesmedlemmer på grundlag af ansvar efter selskabslovens §§ 140-143 – SKM2013.404.BR ©

Retten i Lyngby fandt ved en dom ref. i SKM2013.404.BR, at 3 personer – der gennem holdingselskaber var dels hovedaktionærer og dels bestyrelsesmedlemmer i et datterselskab, der var gået konkurs som følge af et skattekrav mod datterselskabet – ikke havde partsstatus i en sag ved Landsskatteretten om gyldigheden af det mod datterselskabet rejste skattekrav. Konkursboet havde anlagt erstatningssag mod de 3 holdingselskaber og havde samtidig procestilvarslet de 3 personaktionærer i disses egenskab af bestyrelsesmedlemmer i datterselskabet.

Vis hele artiklen