Skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5 – forlænget ansættelsesfrist for kontrolleret transaktion – fri bil til ansat hovedanpartshaver – proceserklæringer – SKM2013.889.ØLR ©

Østre Landsret fandt ved en dom ref. i SKM2013.889.ØLR, at beskatning af en ansat hovedanpartshaver af værdi af fri bil var omfattet af skattekontrollovens § 3 B og dermed af den forlængede ansættelsesfrist i skatteforvaltningslovens § 26, stk. 5. Landsretten fandt, at der ikke var holdepunkter for at antage, at selskabets beslutning om at stille en bil til rådighed for privat kørsel for hovedanpartshaveren ikke var en kontrolleret transaktion i lovens forstand. Det forhold, at bilen var stillet til rådighed i hovedanpartshaverens egenskab af direktør i selskabet kunne ikke føre til et andet resultat.

Vis hele artiklen