Selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 – overførsel af gæld fra virksomhedsskatteordningen til privatsfæren – SKM2014.470.LSR ©

Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/3 2014 SKAT´s afslag på en anmodning om selvangivelsesomvalg efter skatteforvaltningslovens § 30 med henblik på en ændret fordeling af et realkreditlån mellem virksomhedsskatteordningen og privatsfæren, idet en forhøjet skatteansættelse med avance ved afståelse af fast ejendom havde gjort den hidtil valgte fordeling mindre fordelagtig.

Vis hele artiklen