Selskabsbeskatning – begrænset skattepligt – selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra f – rådgiver- og konsulenthonorarer m.v. – Højesterets dom af 12/11 2014, sag 111/2012, jf. tidligere TfS 2012, 274 ØL. ©

Et flertal i Højesteret fandt ikke grundlag for at anse et vederlag udbetalt af et dansk selskab til et nærtstående selskab i Hong Kong for omfattet af selskabsskattelovens § 2, stk. 1, litra f om begrænset skattepligt af indkomst som ”rådgiver, konsulent eller anden lignende medhjælp for en virksomhed her i landet”. Højesterets flertal og mindretal nåede frem til to vidt forskellige resultater baseret på to vidt forskellige fortolknings-principper, henholdsvis en indskrænkende og en udvidende fortolkning.

Vis hele artiklen