Retsmægling ©

Retsmægling er et nyt alternativ til løsning af en konflikt ved domstolene. De nye regler om retsmægling er baseret på en forsøgsordning, der blev etableret i 2003 ved byretterne i København, Århus, Ålborg og Roskilde samt ved Vestre Landsret. På baggrund af de positive erfaringer fra denne ordning er der nu vedtaget en permanent, landsdækkende ordning om retsmægling.

Vis hele artiklen