Rentefrie eller lavtforrentede personalelån©

Arbejdsgiveres pengeudlån til ansatte på lempelige vilkår kan være et skattepligtigt personalegode. En ny afgørelse fra Landsskatteretten belyser, hvornår der er tale om ”lempelige vilkår”.

Afgørelsen fører frem til en yderst gunstig situation for den ansatte.

For så vidt modellen fortsat accepteres, må personalelån forventes at blive meget udbredt og indgå i forskellige sammenhænge, herunder i generationsskifte til medarbejdere mv. Eksempelvis lån til en medarbejder, der ønsker at indtræde som medejer i et selskab efter A/B-modellen.

Der rejser sig endvidere spørgsmålet om, hvorvidt afgørelsen vil blive retningsgivende for familielån ved overdragelse af aktiver.

Vis hele artiklen