Personalegoder – rentefri eller lavt forrentede personalelån – SKM2017.301.LSR©

Ved en kendelse af 3/4 2017 fandt Landsskatteretten, at renten på et rentefrit personalelån kunne fikseres til referencerenten, hvilket for indkomståret 2011 svarede til 1 pct. p.a. og for indkomstårene 2012 og 2013 svarede til 0 pct. p.a.

I sagen blev der blandt andet taget stilling til, hvorvidt referencerenten også omfattede personalelån udenfor finanssektoren.

For så vidt afgørelsen er udtryk for en almengyldig regel om rentefastsættelse mellem interesseforbundne, og afgørelsen ikke følges op af ændret lovgivning, må det antages, at afgørelsen får betydning for blandt andet generationsskifte, familielån m. v.

Vis hele artiklen