Personalegoder – Lovpligtige helbredsundersøgelser ©

I slutningen af 2011 blev reglerne om skattefri sundhedsordninger for ansatte ophævet. Det betyder, at medarbejdere siden 2012 har skullet beskattes af sundhedsydelser, som en arbejdsgiver vælger at betale for den ansatte, f.eks. en sundhedsforsikring, en operation m.v. Selv ydelser, der også eller måske ligefrem i overvejende grad iværksættes og betales af arbejdsgiveren i hans interesse, skal i nogle tilfælde beskattes hos medarbejderen. Undtagelse gælder dog bl.a. for lovpligtige helbredsundersøgelser.