Parcelhusreglen og sommerhusreglen – sameje om fast ejendom – SKM2010.127ØLR

Ved en dom af 21/1 2010 stadfæstede Østre Landsret dommen ref. i TfS 2009, 731 om beskatning af én af flere samejere, der havde anvendt en ejendom på forskellig måde som henholdsvis helårsbolig og sommerhus. Med Østre Landsrets dom fastslås, at én og samme ejendom ikke kan anses for omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens § 8, stk. 1 og 2 på samme tid.

Vis hele artiklen