Omkostningsgodtgørelse – godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag – SKM2014.668.SANST ©

Skatteankestyrelsen fandt ved en afgørelse af 8/4 2014, at et konkursramt selskab ikke havde fortabt retten til omkostningsgodtgørelse vedrørende sagkyndig bistand ydet i en verserende domstolssag i perioden forud for konkursboets beslutning om ikke at ville indtræde i domstolssagen.

Vis hele artiklen