Nye regler om fratrædelsesgodtgørelse til funktionærer ©

Folketinget vedtog i sidste uge med et bredt flertal et lovforslag om funktionærers ret til fratrædelsesgodtgørelse ved opsigelse efter mange års ansættelse i samme virksomhed. De nye regler træder i kraft den 1. februar 2015 og giver ret til fratrædelsesgodtgørelse i videre omfang end hidtil.

Vis hele artiklen