Nulstilling – udbytteskat – Højesterets dom af 22/3 2013, jr. nr. 155/2011, jf. tidligere TfS 2011, 470 VL, jf. tidligere TfS 2009, 1026 LSR. ©

Højesteret tiltrådte ved en dom af 22/3 2013, at der kunne ske ”nulstilling” af indeholdt udbytteskat for en hovedanpartshaver på samme måde som nulstilling af indeholdt A-skat, jf. UfR 1981.473 H. Der kunne endvidere ske nulstilling vedrørende indeholdt A-skat for eneanpartshaverens ægtefælle, der var ansat i selskabet.

Vis hele artiklen