Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold ©

Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige afskrivninger på solcelleanlæg efter de nye regler om forhøjet afskrivningsgrundlag.

Der er efterfølgende fremkommet en række nye spørgsmål om forskellige facetter af de skattemæssige regler for privatpersoners solcelleanlæg på parcelhuset. På flere punkter har SKAT endnu ikke taget stilling samtlige skattemæssige konsekvenser, hvorfor der vedrørende flere forhold i det følgende er tale om mine prognoser og vurderinger.

Vis hele artiklen