Medarbejderaktieordninger i nye, mindre virksomheder©

Folketinget vedtog i januar 2019 et særligt regelsæt for tildeling af medarbejderaktier i nye, mindre virksomheder med bedre skattemæssige vilkår end hidtil.

De nye regler kunne dog først sættes i kraft, når Europa-Kommissionen havde godkendt ordningen efter reglerne om statsstøtte.

Der er nu udsigt til, at reglerne træder i kraft den 1. januar 2021, men med visse ændringer.

Vis hele artiklen