Maskeret udlodning – etablering af ny virksomhed i driftsselskab – underskudsgivende landbrug i Østeuropa – SKM2011.518.BR ©

Københavns Byret har ved en dom af 8/7 2011 tilsidesat en kendelse fra Landsskatteretten af 4/4 2008, hvor en hovedaktionær blev udlodningsbeskattet af underskud ved selskabets drift af en landbrugsejendom i Østeuropa. Der foreligger her den særegne situation, at selskabet på den ene side anses at drive et ”hobbylandbrug”, men at der på den anden side ikke er grundlag for at anse driftsunderskuddet for afholdt i aktionærens interesse.

Vis hele artiklen