Løbende ydelser til velgørende foreninger, religiøse samfund m.v.©

Løbende ydelser har indtaget en særlig rolle i dansk skatteret i forskellige sammenhænge. Det drejer sig om tilbagevendende pengebidrag til almenvelgørende foreninger, religiøse samfund m.v., som i visse tilfælde er fradragsberettiget.

I denne artikel omtales de generelle regler for fysiske personers skattefradrag for løbende ydelser til godkendte almenvelgørende foreninger m.v. og til religiøse samfund.

Vis hele artiklen