Ligningslovens § 8 A og 12 – gaver og løbende ydelser til almennyttige foreninger m.v. – Greenpeace – Højesterets dom af 5/11 2014, sag 66/2013. ©

Højesteret tiltrådte ved en dom af 5/11 2014, at Greenpeace Danmark ikke opfyldte de af SKAT lovligt stillede krav for at opnå godkendelse efter ligningslovens § 8 A og § 12. Greenpeace´s bidragsydere havde følgelig ikke fradragsret for gaver og løbende ydelser til Greenpeace efter de nævnte bestemmelser.

Vis hele artiklen