Ligningslovens § 2 – betalingskorrektion –SKM2009.506.ØLR ©

Østre Landsret fandt ved en dom af 20/8 2009, at en erklæring fra skatteyderens revisor konstituerede en rettidigt påtaget forpligtelse til betalingskorrektion efter ligningslovens § 2, stk. 5.

Landsretten underkendte således Landsskatterettens tidligere afgørelse i sagen, ref. i TfS 2008, 39.

Sagen belyser samspillet mellem på den ene side adgangen til betalingskorrektion og myndighedernes vejledningspligt herom og på den anden side skatteforvaltningslovens regler om genoptagelse af en skatteansættelse.

Vis hele artiklen