Kystnære kæmpevindmøller ved Lønstrup – Hirtshals. Løb nogen om hjørner med Byrådet i Hjørring?©

I artiklen omtales følgende spørgsmål

Hjørring Byråds beslutning om kystnære kæmpevindmøller mellem
Hirtshals og Lønstrup

Skal der tages hensyn til lokalbefolkningen og sommerhusejeres
modstand mod kystnære havvindmøller?

Blev Byrådet vildledt af forvaltningen?

Er der varetaget usaglige hensyn, og er der tale om magtfordrejning?

Der vil i forlængelse af nærværende artikel blive indgivet klage til
Folketingets Ombudsmand over Byrådets afgørelse om havvindmøller.

Vis hele artiklen