Kursgevinstlovens § 25 – fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte – SKM2012.374.HR ©

Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne kunne betinge en tilladelse til på ny at anvende realisationsprincippet efter kortvarig anvendelse af lagerprincippet, jf. kursgevinstlovens § 25, stk. 5, 2. pkt. (nu § 25, stk. 6, 2. pkt.) , at principskiftet fandt sted med tilbagevirkende kraft, og overgangen til lagerprincippet således så at sige blev ”nulstillet”.

Vis hele artiklen