Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser – retssikkerhed– SKAT´s retningslinier for behandling af indsigelser – SKM2013.211.SKAT ©

SKAT har ved en meddelelse af 5/4 2013 fastsat reviderede retningslinier for behandling af indsigelser over SKATs behandling af spørgsmål, som ikke er ”afgørelser” i skatteforvaltningslovens forstand. Retningslinierne indeholder ingen oplysninger om retsvirkningerne af indsigelser, hvor der er grundlag for at imødekomme skatteyderens synspunkter.

Vis hele artiklen