Skattepligtens indtræden – Kildeskattelovens § 7 – subjektiv skattepligt på grundlag af arbejde i forbindelse med ophold med bolig til rådighed – SKM2013.76.SR ©

Skatterådets fandt ved et bindende svar ref. i SKM2013.76.SR, at en mødefrekvens på anslået 5-6 møder, der ikke var fastlagt på forhånd, over en periode på ca. 7½ måned, medførte skattepligt for en skatteyder i forbindelse med ophold hos en her i landet bosat ægtefælle. Spørgsmålet i sagen var, hvorvidt manden ville blive skattepligtig i Danmark som følge af kortere ophold her i landet kombineret med, at han havde bopæl til rådighed.

Vis hele artiklen