Kategorisering efter ejendomsvurderingsloven – Overgangsordninger©

Vurderingsstyrelsen afsluttede medio april 2023 en opgave med kategorisering af de ejendomme, som hidtil har været kategoriseret som ”landbrugs-ejendomme”.

Udfaldet af Vurderingsstyrelsens gennemgang var ikke opmuntrende for ca. 22.000 ejere, som efter Vurderingsstyrelsens opfattelse har begrænsede muligheder for at bibeholde den hidtidige status som landbrugsejendom. I begyndelsen af maj 2023 tilkendegav forligskredsen på ejendomsområdet så, at man ville komme ejerne til undsætning.

Relaterede vidensartikler