Indskud af skattefri DIS-indkomst på pensionsordning – beskatning af udbetalinger fra ordningen – Højesterets dom af 13/6 2016, jr. nr. 29/2015, jf. tidligere SKM2014.701.ØLR ©

Højesteret tiltrådte ved en dom af 13/6 2016, at den omstændighed, at indskud på en pensionsordning var foretaget med skattefri midler, ikke kunne føre til anse udbetalinger fra ordningen som skattefri.

Sagen drejede sig om et regelsammenstød mellem på den ene side de almindelige regler om pensionsbeskatning og på den anden side reglerne om beskatning af DIS-indkomst.

Vis hele artiklen