Hvad er tilsynsrådets opgaver? ©

Før 2009 krævede aktieselskabsloven, at et kapitalselskabs ledelse var todelt i form af en bestyrelse samt en direktion. Mens bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af selskabet, varetager direktionen de daglige dispositioner.

Et tilsynsråd kan etableres både i aktieselskaber og anpartsselskaber og erstatter i et vist omfang en bestyrelse. Men kun delvis.

Mens en bestyrelse skal varetage dels den overordnede strategiske ledelse og dels en kontrolfunktion m.v., skal et tilsynsråd kun varetage kontrolfunktionen – og altså ikke nogen ledelsesfunktion.

Vis hele artiklen